SAS RGMC France jest właścicielem strony: https://www.ruedelaboulette.com

RCS: Rodez B 888029246
Kod APE: 4776Z
Numer VAT: FR16888029246
Centrala: Milhac 12260 VILLENEUVE

Kierownik publikacji: Renaud GRES

Host danych: Google

Warunki korzystania z witryny

Witryna i każdy jej element, w tym między innymi znaki towarowe, logo, ikony, grafika komputerowa i zdjęcia, które ją tworzą, są chronione międzynarodowym prawem własności intelektualnej. Treści pojawiające się na stronie są własnością LA SAS RGMC FRANCE. Jakiekolwiek wykorzystanie, reprodukcja lub reprezentacja, w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, całości lub części witryny i/lub elementów ją tworzących nie jest autoryzowana bez wyraźnej zgody LA SAS RGMC FRANCE. .

Pozostałe marki i logo pojawiające się na stronie stanowią wyłączną własność osób trzecich i LA SAS RGMC FRANCE nie posiada do nich żadnych praw. Podlegają one ochronie prawa własności intelektualnej. Nie wolno używać ani powielać znaków tych partnerów bez ich wyraźnej zgody. Prosimy zapoznać się z różnymi dyrektywami stron trzecich dotyczącymi używania tych znaków.

Polityka ochrony danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Zasadniczo możesz odwiedzać tę witrynę bez konieczności ujawniania swojej tożsamości i podawania jakichkolwiek danych osobowych o sobie. Czasami jednak możemy poprosić Cię o informacje. Na przykład w celu realizacji zamówienia, nawiązania korespondencji, zapewnienia subskrypcji, przetwarzania Twoich zapytań dotyczących naszych usług i produktów lub złożenia aplikacji o pracę. Możemy uzupełnić te informacje, aby sfinalizować transakcję lub zapewnić lepszą obsługę.

Usługi dostępne online za pośrednictwem naszej witryny domyślnie ograniczają gromadzenie danych osobowych do tego, co jest ściśle niezbędne do przestrzegania zasady minimalizacji, do której jesteśmy szczególnie przywiązani i którą domyślnie stosujemy wobec wszystkich osób odwiedzających naszą witrynę. W trosce o przejrzystość informujemy Cię w momencie zbierania danych lub najpóźniej przy pierwszym kontakcie, w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane, a w szczególności przekazujemy następujące informacje:

  • administrator danych i cele gromadzenia tych danych (cele);
  • podstawa prawna przetwarzania danych;
  • obowiązkowy lub opcjonalny charakter gromadzenia danych w celu zarządzania Twoim żądaniem i przypomnienia kategorii przetwarzanych danych;
  • źródło danych (w przypadku, gdy do przetwarzania Twojego żądania wykorzystywane są inne dane niż te podane w ramach usługi internetowej);
  • kategorie osób, których dane dotyczą;
  • odbiorcy danych (w zasadzie tylko nasza firma, chyba że określono inaczej, gdy konieczne jest przekazanie danych stronie trzeciej);
  • okres przechowywania danych;
  • środki bezpieczeństwa (opis ogólny);
  • możliwość przekazywania danych poza Unię Europejską lub zautomatyzowane podejmowanie decyzji;

Dane gromadzone przez naszą witrynę lub inne nasze usługi są gromadzone w bezpieczny sposób. Przywiązujemy taką samą wagę do bezpieczeństwa danych przez cały czas trwania relacji handlowej aż do końca ustawowego okresu przechowywania.


Informacje

Jako administrator danych, RGMC France zarejestrowana pod numerem RODEZ B 888029246 i której siedziba znajduje się pod adresem MILHAC 12260 VILLENEUVE France, gromadzi i przetwarza dane dotyczące Ciebie w celach:

- Przesyłanie informacji, newsletterów: przetwarzamy Twoje dane, ponieważ wyraziłeś zgodę na to przetwarzanie. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych. Wycofanie to nie podważa legalności dokonanego wcześniej przetwarzania.

- Zarządzanie prośbami o kontakt lub informacje: przetwarzamy Twoje dane, ponieważ są one niezbędne, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoją prośbę.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu: w tym zakresie informujemy, że przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, które może być jednak ograniczone na warunkach przewidzianych w art. 21 Rozporządzenia

- Zarządzanie klientami i potencjalnymi klientami: przetwarzamy Twoje dane po Twoim kontakcie, aby poinformować Cię o naszych produktach i usługach oraz przeprowadzić wymagane na Twoje żądanie działania przedumowne. Jeśli nie prześlemy nam tych danych, nie będziemy w stanie spełnić Państwa oczekiwań