SAS RGMC France är ägare till sajten: https://www.ruedelaboulette.com

RCS: Rodez B 888029246
APE-kod: 4776Z
VAT-nummer: FR16888029246
Högkontor: Milhac 12260 VILLENEUVE

Publikationsdirektör: Renaud GRES

Datavärd: Google

Användarvillkor för webbplatsen

Webbplatsen och var och en av elementen, inklusive och utan begränsning varumärken, logotyper, ikoner, datorgrafik, fotografier, som utgör den, är skyddade enligt internationell immaterialrättslig lag. Innehållet som visas på webbplatsen tillhör LA SAS RGMC FRANCE. All användning, reproduktion eller representation, genom vilken process som helst, och på vilket medium som helst, av hela eller delar av webbplatsen och/eller de delar som utgör den är inte tillåten utan uttryckligt medgivande från LA SAS RGMC FRANCE. .

De andra varumärkena och logotyperna som visas på webbplatsen är exklusiv egendom av tredje part och LA SAS RGMC FRANCE har inga rättigheter över dem. De omfattas av skyddet av immateriella rättigheter. Du får inte använda eller reproducera dessa partners märken utan deras uttryckliga tillstånd, se de olika direktiven från tredje part om användningen av dessa märken.

Dataskyddspolicy

Bearbetning av dina personuppgifter

I allmänhet kan du besöka denna webbplats utan att behöva avslöja din identitet och lämna någon personlig information om dig själv. Vi kan dock ibland be dig om information. Till exempel att behandla en beställning, upprätta korrespondens, tillhandahålla en prenumeration, behandla dina förfrågningar om våra tjänster och produkter eller skicka in en jobbansökan. Vi kan komplettera denna information för att slutföra en transaktion eller ge bättre service.

De tjänster som är tillgängliga online via vår webbplats begränsar som standard insamlingen av personuppgifter till vad som är absolut nödvändigt för att följa principen om minimering som vi är särskilt fästa vid och som vi som standard tillämpar för alla besökare på vår webbplats. För öppenhetens skull informerar vi dig vid insamlingstillfället eller senast när vi första gången kontaktar dig, hur dina uppgifter kommer att behandlas och i synnerhet följande information:

  • den personuppgiftsansvarige och syftena med att samla in dessa uppgifter (ändamål);
  • den rättsliga grunden för databehandlingen;
  • den obligatoriska eller frivilliga karaktären av insamlingen av data för hanteringen av din begäran och påminnelsen om de kategorier av data som behandlas;
  • datakällan (när annan data än den som tillhandahålls via onlinetjänsten används för att behandla din begäran);
  • kategorier av registrerade;
  • mottagarna av uppgifterna (endast vårt företag i princip, om det inte anges när överföring till tredje part är nödvändig);
  • datalagringsperioden;
  • säkerhetsåtgärder (allmän beskrivning);
  • den möjliga förekomsten av dataöverföringar utanför Europeiska unionen eller automatiserat beslutsfattande;

Datan som samlas in av vår webbplats eller av våra andra tjänster samlas in på ett säkert sätt. Vi lägger samma noggrannhet på datasäkerhet under hela den kommersiella relationen fram till slutet av den lagliga lagringsperioden.


Information

Som personuppgiftsansvarig, RGMC France registrerad under nummer RODEZ B 888029246 och vars registrerade säte är MILHAC 12260 VILLENEUVE France, samlar in och behandlar uppgifter om dig i syfte att:

- Skicka information, nyhetsbrev: vi behandlar dina uppgifter eftersom du har samtyckt till denna behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Detta återkallande ifrågasätter inte lagligheten av den tidigare utförda behandlingen.

- Hantering av kontakt- eller informationsförfrågningar: vi behandlar dina uppgifter eftersom de är nödvändiga för att kunna svara på din förfrågan.

Behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse: i detta avseende informerar vi dig om att du har en rätt till invändning, som ändå kan begränsas under de villkor som anges i artikel 21 i förordningen

- Kund- och prospekthantering: vi behandlar dina uppgifter efter din kontakt, för att informera dig om våra produkter och tjänster och för att utföra de åtgärder före avtal som krävs på din begäran. Om vi inte skickar denna information till oss kommer vi inte att kunna tillfredsställa