DELDEFINITION


Mellem SAS RGMC France,
registreret i handels- og selskabsregistret i Rodez,
under SIRET-nummer 888 029 246 00012.< br />Virksomheden kan kontaktes via e-mail ved at klikke på kontaktformularen, der er tilgængelig via hjemmesidens hjemmeside.
I det følgende kaldet "Sælgeren" eller "Virksomheden".
På den ene side,
Og den fysiske eller juridiske person, der går videre til køb af produkter eller tjenesteydelser fra virksomheden,
I det følgende "Køberen" eller "Kunden"
På den anden side,

INDLEDNING

Sælgeren er en udgiver af produkter og tjenester af hamp-baserede produkter med en sats på mindre end 0,2 % af den samlede THC, der markedsføres via sin hjemmeside (https://www.ruedelaboulette.fr). Listen og beskrivelsen af de varer og tjenester, som virksomheden tilbyder, kan konsulteres på det førnævnte websted såvel som på dets salgssider.

ARTIKEL 1 – FORMÅL

Disse generelle salgsbetingelser bestemmer parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med onlinesalg af produkter og tjenester, der tilbydes af sælger.

ARTIKEL 2 – GENERELLE BESTEMMELSER

Disse generelle vilkår og betingelser for salg (GTC) gælder for alle salg af produkter eller tjenester foretaget via virksomhedens hjemmeside og er en integreret del af kontrakten mellem køber og sælger. Sælger forbeholder sig retten til at ændre disse til enhver tid ved at offentliggøre en ny version på sin hjemmeside. De gældende GCS er dem, der er gældende på betalingsdatoen (eller den første betaling i tilfælde af flere betalinger) af ordren. Disse vilkår og betingelser kan ses på virksomhedens hjemmeside på følgende adresse: https://www.ruedelaboulette.fr/legal. Virksomheden sikrer også, at deres accept er klar og uforbeholden på købstidspunktet. Kunden erklærer at have læst alle disse Generelle Salgsbetingelser og, hvor det er relevant, de Særlige Salgsbetingelser vedrørende et produkt eller en tjeneste, og at acceptere dem uden begrænsning eller forbehold. Kunden anerkender, at han har modtaget den nødvendige rådgivning og information for at sikre, at tilbuddet opfylder hans behov. Kunden erklærer at være i stand til at indgå juridisk kontrakt i henhold til fransk lov eller gyldigt repræsentere den fysiske eller juridiske person, som han forpligter sig for. Medmindre andet er bevist, udgør oplysningerne registreret af virksomheden bevis for alle transaktioner.

ARTIKEL 3 – PRISER

Priserne på de produkter, der sælges via webstederne, er angivet i euro eksklusive afgifter og præcist bestemt på produktbeskrivelsessiderne. De er også angivet i euro, alle afgifter inkluderet (moms + andre mulige afgifter) på produktbestillingssiden og eksklusive specifikke forsendelsesomkostninger. For alle produkter, der sendes uden for EU og/eller DOM-TOM, beregnes prisen eksklusiv afgifter automatisk på fakturaen. Told eller andre lokale skatter eller importafgifter eller statslige skatter kan i visse tilfælde betales. Disse rettigheder og beløb er ikke Sælgers ansvar. De vil være køberens ansvar og er hans ansvar (erklæringer, betaling til de kompetente myndigheder osv.). Sælger opfordrer derfor køber til at forhøre sig om disse forhold hos de tilsvarende lokale myndigheder. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre sine priser til enhver tid i fremtiden. De telekommunikationsomkostninger, der er nødvendige for at få adgang til Virksomhedens hjemmesider, er Kundens ansvar. Hvor det er relevant også leveringsomkostningerne.

ARTIKEL 4 – INDGÅELSE AF ONLINE KONTRAKTEN

Kunden skal følge en række trin, der er specifikke for hvert produkt eller hver tjeneste, der tilbydes til salg af sælgeren, for at afgive sin ordre. De trin, der er beskrevet nedenfor, er dog systematiske:
– Oplysninger om produktets væsentlige egenskaber;
– Valg af produktet, dets eventuelle muligheder og angivelse af kundens væsentlige data (identifikation, adresse osv.);
– Accept af disse generelle salgsbetingelser.
– Verifikation af bestillingens elementer og evt. rettelse af fejl.
– Opfølgning på betalingsanvisninger, samt betaling af produkter.
– Levering af produkterne.
Kunden modtager herefter en bekræftelse på e-mail på betaling for ordren, samt en bekræftelse på modtagelse af ordren. Han vil modtage en pdf-kopi af disse generelle salgsbetingelser. For de leverede produkter vil denne levering ske ved annoncen